News

21 feb 2018

Patricia Kopatschinskaja

Deux  Alpha Classics

Bartok-Poulenc -Ravel

Patricia Kopatschinskaja-Polina Leschenko

"…nessun altro violinista avrebbe saputo infondere tanta vita ai brani in programma…."